Category Archives: Postul

Ce spun Sfinţii Părinţi cu privire la post şi sănătate

Dăm mai jos câteva din părerile şi cuvintele Sfinţilor Părinţi cu privire la post şi sănătate.

Postul e folositor sănătăţii

Să nu-mi pui înainte slăbiciunea sănătăţii tale, zice Sfântul Vasile cel Mare.

„Nu pot posti“, zici tu, dar să mănânci fără încetare şi să-ţi îndopi pântecele cu mâncăruri grele poţi şi nu-ţi vine greu. Eu ştiu că firilor slabe, şubrede, doctorii nu le poruncesc mare câtime de hrană, ci mai ales le recomandă înfrânarea. Deci tu, care eşti în stare să te îngreunezi cu atâta mâncare, de ce nu poţi s-o faci şi pe aceasta, să posteşti?

Ce este mai lesnicios pentru pântece: de-a trece noaptea după o hrănire uşoară sau de-a se odihni sub povara unei hrăniri îmbelşugate?

Puterea de viaţă cu care este înzestrat omenescul mistuie fără caznă o hrană cumpătată şi o împrăştie în trup; însă în faţa unor mâncăruri numeroase şi felurite, ea e neputincioasă a şi le însuşi în întregime şi, de pe urma faptului acestuia, se nasc tot felul de boli.

Prea multă mâncare bună căşunează nenorociri şi firea sfârşeşte prin a cădea, fiind în neputinţă de a susţine atâta grăsime.

Bagă de seamă tu, care nesocoteşti momentan apa, să nu pofteşti într-o zi o picătură dintr-însa, după pilda bogatului nemilostiv din Evanghelie.

Îngreunarea îndelungă cu multe mâncă­ruri aduce îngreuiere şi nemistuire, iar aceste tovarăşe de neînlăturat ale desfătărilor prilejuiesc trupului boli grele.

Dă-i şi trupului răgaz

Chiar şi strângătorii de biruri, zice Sfântul Vasile, îngăduie adesea răgaz supuşilor lor.

Să lase şi pântecele tău gurii tale câteva răgazuri, dă-i şi trupului tău puţin răgaz, puţină odihnă. De altfel, a posti este un imn de bucurie. Setea face plăcută băutura şi foamea te face să simţi plăcere la masă; la fel postul drege, dă gust bucatelor.

Mamă a sănătăţii

Dar poate zice cineva, se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur că-şi slăbeşte putinţa trupului? Iar eu încă îi spun că, pe cât se strică omul cel din afară, cu atât din zi în zi se înnoieşte cel dinlăuntru.

Şi încă, de vei vrea să cercetezi mai cu amănuntul acest lucru, vei vedea că el este şi mama sănătăţii. Iar de nu crezi cuvintele mele, întreabă pe ucenicii doctorului şi ei îţi vor spune mai adevărat cum îl numesc pe post mamă a sănătăţii. Căci durerile de cap, scurtarea vieţii, idropica, flegmele, umflăturile şi alte răsuflări de multe boli, din desfătare şi din mâncărurile cele multe zic că se nasc ca nişte izvoare dintr-o vale, dintr-o fântână rea; şi strică şi sănătatea trupului, şi bucuria sufletului.

Vinul înroşeşte faţa, dar înnegreşte sufletul

Postul ne îngreunează pe dinafară, dar curăţă sufletul pe dinăuntru; el este greu de purtat, dar aduce răsplată bogată. Vinul, care înroşeşte faţa, prea înnegreşte sufletul; el înveseleşte trupul, dar întristează duhul. Fiindcă noi constăm din trup şi suflet, voim să ne punem lucrurile astfel în rânduială, încât amândouă – şi trupul, şi sufletul – să-şi capete hrana. Să mâncăm astfel încât trupul să trăiască şi să rămână în putere, dar să şi postim astfel, încât sufletul nostru să-şi întărească stăpânirea asupra trupului.

(Iacob al Antiohiei)

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Publicitate

Aspectele terapeutice şi profilactice ale postului în tratamentul afecţiunilor tumorale

Alimentele voastre să vă fie medicamente şi medicamentele voastre să vă fie alimente. (Hipocrat)

Pentru obţinerea de rezultate favorabile în tratamen tul bolilor, efortul bolnavului trebuie să se îndrepte atât către regimul alimentar, cât şi către domeniul pregătirii spirituale.

  1. Regimul alimentar
    a) În afecţiunile tumorale

„Nădăjdueşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui” (Ps.36,3)

În primul rând trebuie să respectăm cele trei trepte ale procesului de hrănire: Read the rest of this entry

%d blogeri au apreciat: